logo

Donderdag 23 maart 2017 algemene ledenvergadering in restaurant van Rhederhof

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 23 maart 2017. Aanvang
om 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden.

De agenda is als volgt:
1.  Opening en welkom door de voorzitter
2.  Notulen jaarvergadering van donderdag 24 maart 2016
3.  Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2016
4.  Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
5.  Benoeming reserve kascommissielid
6.  Bestuursverkiezing
7.  Vooruitblik 2017
8.  Rondvraag
9.  Sluiting
10.   Toelichting met gemeente over het vervolg op de Dorpsschouw
Blindengeleidetegels Dorpschouw
Na de vergadering zullen Dirk de Rooij en Freddy van Lee van gemeente Rheden een toelichting houden over hoe er vervolg wordt gegeven aan de Dorpsschouw die RD in 2017 heeft gehouden, en wat er van inwoners wordt verwacht.
 
U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u niet lid bent.

Aanstaande zaterdag 25 februari adoptie lammetjes bij Rhedense schaapskudde!

De eerste lammetjes zijn bij de Rhedense schaapskudde geboren.
De kudde is belangrijk voor onze gemeente en het dorp Rheden. Tevens wordt de kudde vaak bezocht door toeristen.
Het behoud van de kudde is daarom een belangrijke opgave voor inwoners van onze gemeente, ondernemers en overheid.

DSCN0578

Dit jaar zal RD de schaapskudde financieel ondersteunen door 4 lammetjes te adopteren. Dat zal gebeuren in aanwezigheid van bestuursleden van RD en - op onze uitnodiging -
wethouder Ronald Haverkamp.

Datum: zaterdag 25 februari 2017
Tijdstip: 13.30 uur
Locatie: Schaapskooi Rheden

Wij hopen dat u erbij wilt zijn!

PS: Als belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang roepen wij de inwoners van de
gemeente Rheden op om een lammetje te adopteren. Dat doen wij als belangenvereniging al jaren.
Burgers en bedrijven kunnen dat dagelijks doen maar ook
op Lammetjesdag: zondag 26 maart.

Agenda 2017

Bestuursvergaderingen

6 februari
6 maart
3 april
1 mei
12 juni
In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Jaarvergadering

23 maart