logo

Op deze pagina vindt u relevante documenten en berichten van 2015 en eerder.

 

 

RD is tegen voorgenomen sluiting van spoorwegovergang Mauritiusstraat in Rheden

B&W van de gemeente Rheden heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd over een maatregelenpakket verkeersveiligheid spoorovergangen in de gemeente Rheden.   De Rijksoverheid en ProRail hebben geld beschikbaar gesteld met betrekking tot het verbeteren van de spoorveiligheid, overwegveiligheid en verbeteren van de doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende wegen in de gemeente Rheden. Dat heeft ook effecten op het dorp Rheden.  De gemeente gaat op 10 juni as. de inwoners over de plannen informeren.
Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (RD) heeft de mogelijke effecten van de voorgestelde maatregelen op de sociale en leefbaarheideffecten in kaart gebracht en B&W en de gemeenteraad een brief met notitie toegestuurd met kritische kanttekeningen, standpunten en adviezen. Per spoorwegovergang heeft RD een en ander gespecificeerd. 
Een van de belangrijkste constateringen van RD is dat de voorgenomen sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat voor het dorp onacceptabel is.

 SprwegMauritius

Sluiting van de overweg Mauritiusstraat heeft grote impact op niet gewenste verkeersstromen in het dorp, milieu- en gezondheidseffecten (lawaai, overlast, CO2) stagnatie van het verkeer op andere plekken, irritatie, bereikbaarheid van het noordelijk gelegen natuurgebied, bereikbaarheid van het dorp voor bewoners gelegen ten noorden van de spoorlijn, bereikbaarheid van het openbaar busvervoer voor het middendeel van het dorp en gevaarlijke verkeersituaties in het dorp.

Bijgaand treft u onze brief met onze opmerkingen en standpunten aan de gemeente aan. Leden van RD kunnen de notitie de komende dagen in de brievenbus verwachten.  Niet leden zullen de notitie vanaf zaterdag 6 juni aanstaande kunnen afhalen bij het Dorpshuis en boekhandel The Read Shop.  U kunt de brief ook hier downloaden.

 klik om te downloaden 

 Graag ben ik beschikbaar voor een verdere toelichting. Hoogachtend en met vriendelijke groet, namens het Bestuur van belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang, Chris van Zwam  - co-voorzitter