logo

Rhedens Dorpsbelang (kortweg RD) is een vereniging van en voor de bewoners van het dorp Rheden. We zetten ons in voor alle onderwerpen die de leefbaarheid van ons dorp raken.  RD is politiek onafhankelijk en bestaat al sinds 1931!

Wat doen we voor ons dorp?

De afgelopen jaren is RD betrokken geweest bij een aantal belangrijke ontwikkelingen in ons dorp. Zo kunnen we de herinrichting van de Groenestraat noemen, maar ook het openhouden van het openluchtzwembad in Rheden. We spannen ons in voor het behoud van een bieb(voorziening) voor ons dorp, en hebben informatieavonden over de geplande toename van het goederenverkeer over de IJssellijn georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben we veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een dorpsvisie, met daaraan gekoppeld een actieplan om de leefbaarheid in ons dorp te behouden en te verbeteren. Elders op deze website leest u meer hierover!

Meedoen, of lid worden?

Als belangenvereniging zijn we afhankelijk van de inbreng, betrokkenheid en medewerking van onze mede-dorpsgenoten. Gelukkig hebben we de laatste jaren een stijgend ledental gezien. Dat is ook nodig, want er is veel te doen voor Rheden! Voelt u zich betrokken bij wat er speelt in het dorp, steunt u onze activiteiten? Wordt dan ook lid!

Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar mensen die mee willen werken in onze werkgroepen (zie elders op deze website). Want: vele handen maken licht werk!! Iets voor u? Meldt u aan bij ons secretariaat.