Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dorp Rheden uitgebreid met 200 flexwoningen

Waarschijnlijk worden er 200 flexwoningen in het dorp Rheden gebouwd. Dat werd bekend gemaakt tijdens de op woensdag 17 april. Op deze drukbezochte jaarlijkse algemene ledenvergadering van belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (RD) waren de wethouders Gea Hofstede en Paul Hofman te gast, zij maakten dit nieuws bekend.

Na het officiële gedeelte van de ledenvergadering gaven de wethouders een presentatie over de stand van zaken van de ruimtelijke plannen in het dorp Rheden zoals nieuwbouw “Rhederhof”, vergunningaanvraag “McDonald’s” en het braakliggende terrein “Haveland” aan de Pinkelseweg/hoek Dr. Langemeijerweg. 

Paul Hofman gaf aan dat op terrein “Haveland” het zeer waarschijnlijk is dat er in plaats van bedrijfsverzamelgebouwen, toch woningen kunnen worden gebouwd. Hierover is bijna een akkoord bereikt met de projectontwikkelaar, er moeten nog enkele puntjes op de “i” worden gezet voordat het definitief is. Het plan is om op deze locatie 200 flexwoningen te bouwen voor een periode van zo’n 15 jaar. Dan heeft de gemeente de tijd om voor het gehele terrein een nieuw plan op te stellen voor een combinatie van wonen en werken.

Aanvankelijk leek het er niet op dat woningbouw zou kunnen worden gerealiseerd. Nader overleg tussen de gemeente en de eigenaar van de grond heeft er toch toe geleid dat er woningbouw kan plaatsvinden. Wij waren “blij verrast” door de mededeling van Paul Hofman.

RD heeft zich sterk gemaakt voor het realiseren van woningen op het “Haveland” terrein, in plaats van de bouw van 4 bedrijfsverzamelgebouwen, waarvoor vergunning is verleend Een uitbreiding van het woningbestand in het dorp is namelijk hard nodig. Dit biedt in de totale keten van woonruimte meer kans om door te stromen naar een voor ieders leefsituatie passende woning, zoals voor starters, jonge gezinnen, senioren en statushouders.

Daardoor kunnen woningzoekenden in het dorp blijven wonen en hun sociale netwerken in stand houden. Door de extra bewoners van het dorp zorgen zij ook voor de continuïteit van voorzieningen, omdat er meer klanten zijn voor de detailhandel en het midden- en kleinbedrijf en meer leden voor de (sport)verenigingen in het dorp.

Tijdens de vergadering – die werd gehouden in de mooie zaal van “Ons Huis” – werd door de leden en andere belangstellenden positief gereageerd op de bekendmaking. Ook kregen de wethouders en de gemeente een compliment van de aanwezigen voor de inspanningen die zij hiervoor hebben gedaan. Chapeau!

RD kijkt uit naar het definitief worden van het plan en de verdere invulling aan bewoning.