Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gemeente Rheden gaat met inwoners in gesprek over toekomst gemeente

Hoe ziet de gemeente Rheden er in 2040 uit? Deze vraag staat centraal in de dorps­gesprekken die de gemeente van eind maart tot begin juni met haar inwoners en ondernemers houdt. De resultaten van deze dorpsgesprekken gebruikt de gemeente bij het opstellen van een omgevingsvisie voor de hele gemeente.

De gemeente Rheden is een prachtige gemeente. Ook in de toekomst willen we dat Rheden een gemeente is waar we op een gezonde manier met elkaar samenleven, wonen en werken. Daarom gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt een belangrijk document dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Rheden.

Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes daarin worden gemaakt. De leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en ontspannen. De omgevingsvisie gaat ook over cultuurhistorie, natuur, landschap, verkeer en vervoer. In de omgevingsvisie staat wat we willen ontwikkelen en verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. De omgevingsvisie vervangt straks de bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisies voor de kernen. 

De gemeente Rheden wil haar inwoners en ondernemers nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hoe zorgen we er samen voor dat de dorpskernen over een aantal jaren nog steeds levendig en aantrekkelijk zijn? Hoe kijken inwoners naar de toekomst van hun dorp en wat betekent dit voor de inrichting van de ruimte? Over deze en andere vragen gaat de gemeente in gesprek met haar inwoners en ondernemers tijdens de dorpsgesprekken.

Dorpsgesprekken

Van eind maart tot begin juni houdt de gemeente een reeks van zeven dorpsgesprekken in alle kernen. De gesprekken vinden plaats op 23 maart in De Steeg (dorpshuis ‘t Parkhuis), 27 maart in Rheden (dorpshuis Rheden), 6 april in Laag Soeren (‘t Sprengenhus), 12 april in Dieren (Ontmoetings­kerk), 20 april in Spankeren (De Kerkhorst), 30 mei in Ellecom (Landgoed Avegoor) en op 1 juni in Velp (buurthuis De Poort). Inwoners en ondernemers die willen meepraten en meedenken over de toekomst van hun dorp en de gemeente Rheden kunnen zich aanmelden via www.rheden.nl/dorpsgesprek.

Wethouder Paul Hofman: “Rheden is een unieke gemeente! Er is veel dat we willen behouden en versterken. Maar er zijn ook plekken die we misschien willen veranderen, bijvoorbeeld omdat de toekomst iets anders van onze leefomgeving vraagt dan het verleden. Zo veranderen onze dorpen, onze economie en moeten we ons landschap voorbereiden op een veranderend klimaat. Daarvoor zijn keuzes nodig die gaan over onze eigen leefomgeving. Graag willen we inwoners, ondernemers en andere lokale organisaties daarom uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over de gewenste toekomstig Rheden in 2040.”