Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwsbrief Incluzio RhedenApril 2023 | Het is lente en wij hebben er zin in!Vorige maand is de lente begonnen: een tijd die symbool staat voor ontwikkeling, groei en kleur. In deze update delen we graag wat recente ontwikkelingen die alles met deze drie thema’s te maken hebben.

Zo zijn er een aantal nieuwe initiatieven gestart, waaronder naaiatelier Kieskleurig in Rheden. Deze creatieve activiteit is speciaal bedoeld voor anderstaligen en biedt naast de mogelijkheid om te naaien, haken of borduren ook de kans om de Nederlandse taal te oefenen. In Velp loopt momenteel de groepscursus Beter in je Vel, waarbij mensen die somberheid ervaren dit proberen om te vormen. Daarnaast hebben we vanuit MDT (maatschappelijke diensttijd) een groep jongeren helpen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook hebben ontzettend veel inwoners en vrijwilligers zich tijdens de Landelijke Opschoondag en NLdoet ingezet voor nog socialere, mooiere en schonere dorpen in onze gemeenten! Met hun enthousiasme en gezelligheid hebben zij kleur gegeven aan deze geweldige initiatieven.

En natuurlijk komt met het aanbreken van de lente ook de meivakantie weer in zicht: ook dit jaar zorgen we samen met Sport in Rheden, bibliotheek Veluwezoom en cultuurbedrijf RiQQ weer voor een spetterend aanbod aan jeugdactiviteiten!
~ TERUGBLIK LANDELIJKE OPSCHOONDAG EN AFVALESTAFETTEOp zaterdag 18 maart was de 21e editie van de Landelijke Opschoondag, een actiedag waarbij ook veel inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal straatafval hebben geraapt. Wij zijn trots op alle inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners die zich tijdens deze actie hebben ingezet!

In aanloop naar deze zaterdag organiseerde ons team JGDWRK samen met Lot, de Kinderburgemeester van Rozendaal, aanvullend een Afvalestafette, waarbij kinderen in de verschillende dorpen van woensdag tot en met vrijdag samen zwerfvuil raapten voor schonere buurten. Op zaterdag was de Grande Finale in Rozendaal, inclusief een prijsuitreiking op het bordes van gemeentehuis Rozendaal voor het meest geraapte zwerfvuil.

~ GRATIS NAAILESSEN IN DORPSHUIS RHEDENOp 28 februari is in het Dorpshuis Rheden gestart met naaiatelier Kieskleurig op initiatief van een inwoner. Deze gratis activiteit vindt elke dinsdag plaats van 13.30 tot 15.30u en is vooral bedoeld voor anderstaligen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na twee sessies zat de groep al helemaal vol! Er wordt vooral Nederlands gesproken om de anderstaligen de Nederlandse taal goed eigen te laten maken.

Het biedt een plek waar naast werken met de naaimachine met name ook verbinding met elkaar gezocht wordt. Willen deelnemers liever leren breien, haken of borduren, dan kan dat ook. Het hangt af van de interesse van de deelnemers en wat ze graag zelf willen leren.

Officiële opening door Gea Hofstede
Op dinsdag 18 april om 14.30u zal Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden naar het Naaiatelier Kieskleurig in Dorpshuis Rheden komen om deze officieel te openen.

Voor vragen, helpende handjes of deelname kun je contact opnemen met Ingrid Jansen, Dorpscoach Volwassenen via IJansen@incluzio.nl of 026 -303 63 05.
~ START CURSUS ‘BETER IN JE VEL’ IN VELPEind maart zijn we in Velp gestart met de groepstraining ‘Beter in je vel’. In 5 wekelijkse bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag met de herkenning en verandering van gevoelens en kenmerken rondom het thema ‘somberheid’. Wat is het, hoe herken ik het en hoe zet ik gevoelens en gedachten om naar het positieve? Aan de hand van de online training Somberheid, deel van ons digitale trainingsaanbod vanuit Gezondeboel, gaan we samen aan de slag met dit soort vragen.
~ TERUGBLIK NLDOETOp vrijdag 10 en zaterdag 11 maart was het weer zover: de landelijke actie NLdoet. Ook in de gemeenten Rheden en Rozendaal hebben veel mensen meegedaan aan deze grote vrijwilligersactie.

Er zijn tal van mooie initiatieven geweest, waaronder een Opfleurdag in de wijk Stenfert in Dieren en het opknappen van de Buurttuin aan de Zwarteweg in Rheden. Ook is er geplandeld, al wandelend zwerfvuil rapen, in Rheden en is er een Weggeefmarkt georganiseerd bij ‘t Trefpunt in Velp.

Wij zijn trots op alle inwoners en vrijwilligers die zich tijdens NLdoet belangeloos hebben ingezet! 💪
~ NIEUWE LICHTING YOUNG LEADERS VANUIT MDTZes Velpse jongeren hebben van oktober tot februari een Young Leaderstraining gevolgd o.l.v. dorpscoach Patrick Kleisterlee en trainer Sarah Opheij van Spectrum. Hierin hebben zij een sociaal-maatschappelijk project geïnitieerd in de vorm van een culinaire activiteit voor een groep vrijwilligers in Velp-Zuid. Op maandag 28 februari hebben zij vol trots het Young Leaders certificaat in ontvangst genomen. Deze zogenoemde inzet van ‘maatschappelijke diensttijd’ (MDT) is een manier om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren in onze gemeente te vergroten.Gedurende 10 bijeenkomsten hebben zij hun eigen en elkaars talenten en ontwikkelpunten ontdekt en versterkt. Van het bedenken van een gezamenlijk project tot de uitwerking en het onderling toekennen van taken en verantwoordelijkheden: zij hebben de afgelopen maanden alle facetten van de training succesvol doorlopen. In de komende periode gaan zij over tot de daadwerkelijke uitvoering van hun project.
~NIEUW: INLOOPSPREEKUUR POLITIE, HANDHAVING, VIVARE EN INCLUZIO RHEDEN IN DIERENPolitie, handhaving, woningcorporatie Vivare en Incluzio Rheden zijn op 10 januari gestart met een gezamenlijk tweewekelijks inloopspreekuur op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur in Pand 31 aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 31 in Dieren. Dit in navolging op een dergelijk spreekuur in Velp-Zuid in de zomer van 2022. Het een logische uitbreiding op de al bestaande gezamenlijke behandeling van inwonersvragen.

Inwoners van Dieren kunnen binnenlopen voor een gesprek met de toezichthouder, de woonconsulent van Vivare, de wijkagent of onze dorpscoach voor een vraag over zorg of ondersteuning. Indien mogelijk wordt een vraag direct (gezamenlijk) opgepakt.
~ INDISCHE CULTUUR MET KUMPULAN: PILOT SUCCESVOL!Via Attent kwam dorpscoach Mirjam in gesprek met twee senioren van Indische komaf die behoefte hadden aan contact met anderen met dezelfde achtergrond. Zij zette wat lijnen uit via 4Noppes en PlixGym en kwam uit bij Carmen, met ook een Indische achtergrond. Carmen was meteen enthousiast en wilde deze kar wel gaan trekken. Mirjam zocht samen met haar naar een geschikte locatie en legde de link met de wekelijkse open koffie-uurtjes die al gepland waren in het Proeflokaal, de kantine van praktijkschool De Tender in Dieren. Vanuit deze samenwerking hebben we Kumpulan de mogelijkheid geboden om hierbij aan te sluiten. Het gevolg: 3 goed bezochte bijeenkomsten in januari! Met gemiddeld 15-20 deelnemers per bijeenkomst is de pilot is geslaagd. Het initiatief wordt nu voortgezet op de vrijdagmiddag in de Tender.
 
~ JEUGDACTIVITEITEN TIJDENS DE MEIVAKANTIEDe meivakantie is in aantocht. In de periode van 22 april t/m 7 mei is er weer genoeg te doen en te beleven voor kinderen en jongeren. Team JGDWRK, Sport in Rheden, Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ hebben samen een mooi en divers aanbod aan jeugdactiviteiten gepland.

Kijk hier voor het complete overzicht. Ook zijn de activiteiten afzonderlijk te vinden op WegwijsinRhedenRozendaal en RhedenOntdekt.

Agenda en activiteiten:Voor alle activiteiten in de gemeente zie de sociale kaart op wegwijsinrhedenrozendaal.nl.
Ook weten onze teams bij de open inlopen welke activiteiten er zoal zijn.
Wat doet Incluzio Rheden en wat doet de gemeente?Incluzio Rheden: voor alle inwoners in de gemeente Rheden en Rozendaal met vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, jeugd, gezin, inwonersinitiatieven en vrijwilligerswerk. We ondersteunen, faciliteren en verwijzen waar nodig door. Neem contact op.

Gemeente Rheden: voor alle inwoners in de gemeente Rheden en Rozendaal met vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen of hulpmiddelen: 026-49 76 911, sociaalmeldpunt@rheden.nl en www.rheden.nl.