Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Burgemeester Carol van Eert wil graag nog zes jaar door

Op 11 januari 2024 eindigt de ambtstermijn van burgemeester Carol van Eert. In verband hiermee zal zijn herbenoeming in overweging moeten worden genomen. Een herbenoemingsproces begint met een gesprek tussen de burgemeester en de commissaris van de Koning over de vraag of de burgemeester voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Dat gesprek vindt uiterlijk acht maanden voordat de ambtstermijn afloopt plaats. In dit gesprek heeft de burgemeester aangegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming en daarom wordt de herbenoemingsprocedure gestart. In de komende periode worden afspraken met de gemeenteraad gemaakt over de procedure. De verwachting is dat de raad in de raadsvergadering van april een vertrouwenscommissie herbenoeming instelt waarmee het proces een officiële start krijgt.

Burgemeester Carol van Eert: “Op de vraag van de commissaris van de Koning of ik voor een herbenoeming wil gaan, heb ik met veel plezier volmondig ja gezegd. Ik heb het goed naar mijn zin als burgemeester in deze mooie gemeente en zie nog veel aanknopingspunten om in een volgende periode van zes jaar met veel enthousiasme en vol inzet verder te gaan.”