Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Onbeveiligde spoorwegovergang Lentsesteeg bij Rheden wordt tijdelijk afgesloten

De onbeveiligde spoorwegovergang aan de Lentsesteeg bij Rheden wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer, totdat er een fietstunnel onder het spoor is aangelegd. Dat staat in het ontwerp-verkeersbesluit dat het college van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld.

Tussen de Brinkweg en de Lentsesteeg nabij het dorp Rheden ligt een onbeveiligde spoorweg­overgang. Deze wordt gebruikt door fietsers en voetgangers. Om deze weggebruikers te beschermen en de veiligheid voor het wegverkeer en treinverkeer te garanderen, wil het college deze overweg tijdelijk afsluiten voor al het verkeer. “We realiseren ons dat met dit besluit een populaire fiets- en wandelroute tijdelijk wordt afgesloten, maar veiligheid gaat boven alles”, zegt wethouder Gea Hofstede.

De tijdelijke afsluiting is nodig, omdat het risico op ongevallen op deze spoorwegovergang groot is. Ook recent hebben zich nog (bijna-)ongevallen voorgedaan. De gemeente Rheden is in gesprek met spoorwegbeheerder ProRail over de aanleg van een spoortunnel voor langzaam verkeer. Voorwaarde hierbij is dat deze onbeveiligde overweg uiterlijk per 31 december 2023 sluit.

De tijdelijke afsluiting van de spoorwegovergang Lentsesteeg maakt deel uit van een breder pakket maatregelen om de veiligheid op het spoor te verhogen en de doorstroming op de wegen die het spoor kruisen te verbeteren. ProRail werkt hierin samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de gemeente Rheden. De afgelopen jaren zijn enkele overwegen al aangepakt, zoals de Groenestraat, de Pinkelseweg en de Schaarweg in Rheden.

Het ontwerp-verkeersbesluit is van kracht tot het moment dat de door ProRail aan te leggen spoortunnel, als onderdeel van de openbare weg, in gebruik is genomen. Het ontwerp-verkeersbesluit is op 29 maart 2023 gepubliceerd op de website officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen uiterlijk binnen zes weken na de publicatiedatum hun zienswijze of mening kenbaar maken aan de gemeente.