Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Monitoring verkeer in en om Posbankgebied gestart

Beste betrokkene bij het Masterplan Veluwezoom,

Zoals we tijdens een overleg in juni aankondigden zijn we deze zomer gestart met de uitvoering van het eerste parkeeronderzoek om het verkeer in en om de Posbank te monitoren. In dit bericht leest u hier meer over.

Waarom dit onderzoek?

Zoals bekend heeft de gemeente Rheden het Masterplan Veluwezoom vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat in de toekomst het parkeren rondom het Posbankgebied in het weekend, op feestdagen en in juli/augustus, aan de randen van het gebied zal plaatsvinden (middels wegafsluitingen). Om een beeld te krijgen van de huidige parkeersituatie in en rondom het Posbankgebied en deze in de toekomst te kunnen laten monitoren (na invoering van de afsluiting) laat de gemeente Rheden nu een parkeeronderzoek uitvoeren op enkele drukke weekenddagen in augustus. Om beïnvloeding in de onderzoeksresultaten te voorkomen, communiceren we de onderzoeksdagen zelf niet. Wel staat in deze e-mail uitleg over wat er gebeurt en waarom.

Wat gebeurt er?

We hebben Bureau De Groot Volker opdracht gegeven om op twee weekenddagen in augustus de huidige parkeersituatie in beeld te brengen in het zuidelijk gebied van Nationaal Park Veluwezoom en de aangrenzende woonwijken. Dit bureau is het enige bureau in Nederland met voldoende scanauto’s, die nodig zijn om de parkeersituatie in zo’n groot gebied goed en efficiënt in beeld te brengen. Samen met de experts van dit bureau is de opzet en het gebied voor dit parkeeronderzoek nauwkeurig bepaald en vastgesteld (zie het gebied in onderstaande afbeelding, alle parkeerplaatsen én de oranje wegen in de drie gebieden). Hierin zijn ook locaties opgenomen, waarover de gemeente meldingen heeft ontvangen dat er o.a. in de bermen wordt geparkeerd. De metingen in augustus worden ook als test gezien of het onderzoeksgebied zo voldoende is.

Wat zijn scanauto’s?

De huidige parkeersituatie wordt in beeld gebracht met scanauto’s zoals op de foto hieronder. Al rijdend verzamelen deze voertuigen nauwkeurig de parkeerdata en locatiegegevens (AVG-proof). De voertuigen rijden op een onderzoeksdag zo’n vier keer langs de plekken in het gebied.

Zij gebruiken alle feitelijk openbaar toegankelijke wegen en terreinen. Alleen restaurant Strijland in Rheden heeft een fysiek afgesloten parkeerplaats (met tijdsvenster). Met hen is overeenstemming over de uitvoering van het parkeeronderzoek.  

Hoe nu verder?

In september/oktober gaan we ook nog op een weekenddag, buiten de vakantieperiode om, de parkeersituatie in beeld laten brengen met scanauto’s. De reden is dat dan een groter deel van de bewoners thuis zal zijn en de competities bij de sportclubs ook weer zijn begonnen.

De monitoring van de (verkeers)effecten van het Masterplan bestaat niet alleen uit het doen van parkeeronderzoeken. We gaan bijvoorbeeld ook kijken naar de verkeersintensiteiten op de wegen en snelheden waarmee wordt gereden.

In het najaar zullen we een bijeenkomst plannen waarin we de gehele monitoring verder met elkaar zullen bespreken en kan input worden geleverd op de monitoringsonderzoeken. We zullen dan ook stilstaan bij de stand van zaken van het nu lopende parkeeronderzoek.

Indicatieve geluidsmeters

Vanaf eind augustus gaan we ook op een indicatieve wijze het verkeersgeluid monitoren. Daarvoor hebben we een display en geluidsmeter aangeschaft, zoals u in deze link kunt zien. Deze kast laten we meten en rouleren op diverse invalswegen van het Posbankgebied. Daarmee brengen we -grofweg- het huidige verkeersgeluid in beeld van verkeer dat in het natuurgebied rijdt. Interessant wordt dan om ook deze metingen in de toekomst uit te voeren en te vergelijken met de metingen van dit jaar. Dan kunnen we (na de invoering van de afsluitingen) monitoren wat de eventueel optredende veranderingen zijn.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail aan masterplanveluwezoom@rheden.nl

Met vriendelijke groet,
 
Martijn Mur
Projectleider