Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beëindiging co-voorzitterschap

Rheden, 21 september 2023

Aan de leden van Rhedens Dorpsbelang,

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte dat Anita Blaauw en Caroline Douma hun functie als co-voorzitters van Rhedens Dorpsbelang per direct neerleggen.

De reden is dat ze beiden niet voldoende tijd en energie hebben om naast hun dagelijkse werkzaamheden, deze functie goed te vervullen.

Dat betekent dat tot 1 december 2023 zich nieuwe kandidaten kunnen aanmelden voor uitbreiding van het bestuur.

Mochten zich geen kandidaten voor deze tijd aanmelden, dan zullen we in december een extra ALV organiseren, waarbij de leden kunnen stemmen hoe verder te gaan.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur Rhedens Dorpsbelang
Anita Blaauw, Caroline Douma, Jos Magielsen en Wilma Simonse

U kunt informatie inwinnen bij:
Jos Magielsen M: 06-23569700
Wilma Simonse M: 06-30052064
Info@rhedensdorpsbelang.nl