Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gedeeltelijke afsluiting wegen Nationaal Park Veluwezoom

Historisch besluit gemeenten Rheden en Rozendaal
De colleges van burgemeester en wethouders van Rheden en Rozendaal hebben op 28 mei jl. een historisch besluit genomen. Wegen op de Posbank gaan deels dicht om de balans tussen natuur, recreatie en leefomgeving te herstellen. De afsluitingen moeten leiden tot minder auto’s en motoren in en door het Nationaal Park. Hiermee wordt kwetsbare natuur beter beschermd en het draagt bij aan het herstel van de natuur. En de vermindering van het verkeer zal ook zorgen voor minder overlast in de omliggende dorpen. 

Met ingang van 1 juli
De gedeeltelijke afsluiting van de wegen gaat in op 1 juli aanstaande en geldt voor de weekenden, feestdagen en de maanden juli en augustus. Het besluit is een volgende stap in de uitvoering van het Masterplan Welkom Veluwezoom. Dit plan is in 2022 door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal vastgesteld en hierin wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten.

De afsluitingen
De afsluitingen worden uitgevoerd met verkeersborden en wegversmallingen. Er komen tijdelijke barriers en markeringen op de weg te staan bij de plekken waar de wegen worden afgesloten. Er is voor tijdelijke maatregelen gekozen omdat tegen het verkeersbesluit van de gedeeltelijke afsluitingen nog beroep mogelijk is.

De afsluitingen gelden voor de volgende wegen:

  • Bovenallee
  • Beekhuizenseweg
  • Signaal Imbosch (weg richting de Brandtoren)
  • Diepesteeg (na parkeerplaats De Lappendeken).

Schietbergseweg tweerichtingsverkeer
De Schietbergseweg wordt weer tweerichtingsverkeer. Dit is nodig om tijdens de gedeeltelijke afsluitingen het Posbank Paviljoen en de bijbehorende parkeerplaats te kunnen blijven bereiken. Hoewel aanwonenden hun zorgen hebben geuit over mogelijke toekomstige verkeersdrukte en veiligheid op deze weg, verwacht de gemeente Rheden dat deze weg dit verkeer in de huidige situatie (en met het verbod voor grote voertuigen) weer moet kunnenverwerken. Voor deze weg werkt de gemeente Rheden een plan uit voor een betere inrichting. Aanwonenden denken daarin mee. 

Tijdelijk minder parkeerplaatsen
Door de afsluitingen zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen. Dit komt doordat een aantal parkeerplaatsen langs de Beekhuizenseweg niet meer met de auto te bereiken is. Er wordt gewerkt aan nieuwe parkeervoorzieningen. Om de druk op het parkeren te verminderen worden bezoekers gestimuleerd om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. 

Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerardy Hulsbergen, communicatie gemeente Rheden, 06 22972621.

Als bijlage ontvangt u een plattegrond met de locaties van de afsluitingen.