Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NIEUWSBRIEF december 2023

Beste dorpsgenoten,

Het Sinterklaasfeest is inmiddels achter de rug en ieders ogen zijn nu gericht op het kerstfeest en de jaarwisseling. In deze Nieuwsbrief kijken we kort terug op enkele activiteiten die we de afgelopen maanden hebben ondernomen.

Nieuwe bestuursleden
We zijn in gesprek met enkele kandidaten die het bestuur willen ondersteunen. De voorgenomen extra ledenvergadering in december is niet nodig. Op de jaarvergadering in het voorjaar hopen we nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen.

Vervolg op de Dorpsschouw
De gemeente is de laatste maanden actief met het aanbrengen van reparaties aan trottoirs en wegen. De eigenaren van in het dorp verspreid geparkeerde oude auto’s worden aangepakt. Bewoners kunnen door de afdeling “Toezicht en Handhaving” worden aangesproken indien overhangend groen de veiligheid en een vrije doorgang van verkeer, voetgangers en mensen met rolstoel of kinderwagen in de weg staat. Wij verzoeken u om overhangend groen bij uw tuin terug te snoeien tot aan de erfgrens.

Uitbreiding van Albert Heijn
De winkel van Albert Heijn gaat uitgebreid worden. Ons dorp krijgt een fraai en groter winkelpand op de hoek van de Groenestraat en Oranjeweg. Wij hebben de mogelijkheid benut om de gemeente vragen te stellen over de nieuwbouw. Zo worden 6 woningen onttrokken aan het woningbestand door zowel sloop van woningen aan de Oranjeweg als woningruimte boven reeds gesloopte panden. Wij hebben de gemeente o.a. gevraagd of – en hoe het verlies van die woningen wordt gecompenseerd.

Vergunningverlening bouwterrein Pinkelseweg/Haveland
Wij hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunningverlening. Wat is er aan de hand: de gemeente heeft 2 vergunningen verleend aan de eigenaar van het terrein voor de bouw van in totaal 4 bedrijfsverzamelgebouwen. Daartegen is veel protest. Veel omwonenden zijn tegen deze vergunningverlening, de overlast die de bouw met zich meebrengt, de wens tot woningbouw in plaats van bedrijven en dat men onvoldoende betrokken is bij de ontwikkeling van dit gebied. Een ander belangrijk punt van kritiek is de geïsoleerde ligging van dit terrein vanwege sluiting van de spoorovergang Pinkelseweg. De verkeersafhandeling van- en naar dit terrein tijdens de bouw zal in een groot deel van het dorp zorgen voor veel overlast.

De 4 bedrijfsverzamelgebouwen zullen ons inziens niet bijdragen aan het aanzien van het dorp en de leefbaarheid in de wijken grenzend aan de betreffende locatie en ook niet aan de vitaliteit van voorzieningen als detailhandel, midden- en kleinbedrijf en het sociale- en verenigingsleven. Wij vinden dat ons dorp Rheden op dit moment absoluut niet is gediend met bedrijfsverzamelgebouwen/hallen op die plek. Sterker: er is een schrijnende behoefte aan meer woningen.

Daarom hebben wij ook – in een aparte brief- aan de gemeenteraad en B&W argumenten aangegeven om de mogelijkheden te verkennen voor betaalbare sociale huurwoningen en huur-en koopwoningen in het middensegment.

Het oude verzorgingshuis Rhederhof aan de Arnhemsestraatweg
Vele jaren hebben we als dorp aan moeten kijken tegen een in verval geraakt verlaten verzorgingshuis. Nieuwbouw werd geblokkeerd door vele partijen die zich zorgen maakten over de schade aan de natuur. Daarbij zijn ook juridische procedures gestart. Totdat het bestuur van Rhedens Dorpsbelang (RD) en ondernemersvereniging Ondernemend Rheden en De Steeg (ORDS) het initiatief namen om de vele partijen rond de tafel te krijgen.

Maar liefst 41 vergaderingen hebben er de afgelopen jaren plaatsgevonden om te komen tot een resultaat: er is afgelopen maand een convenant ondertekend door alle betrokkenen waardoor nieuwbouw mogelijk wordt gemaakt. Juridische procedures worden ingetrokken.

In grote lijnen komt het erop neer dat er 3 appartementsgebouwen met maximaal 3 bouwlagen komen. De gebouwen zijn bestemd voor de koppeling zorg en wonen. Het betreft huurwoningen die bedoeld zijn voor mensen met een lichte zorgindicatie. Het masterplan is eind november aan geïnteresseerden gepresenteerd. Er is rekening gehouden met het historische gebruik van het landgoed waarbinnen de bouw zal plaatsvinden en met veel aandacht voor de natuur.

Verdere gegevens zijn nog niet bekend. Verwacht wordt dat het project er over 3 jaar staat!

Energie besparen en verduurzaming van de woning
In oktober is er in het Dorpshuis voor huiseigenaren door de gemeente Rheden, Rijn en IJssel Energiediensten en Rhedens Dorpsbelang een informatieavond gehouden over energiebesparing en warmtepompen. Wij waren gastheer. In totaal waren er 40 bewoners aanwezig.

Energie besparen doe je zo!
Eén van onze leden heeft een overzicht samengesteld met tips om energie (stroom en gas), maar ook water te besparen. En daarmee zonder (grote) kosten te maken de energierekening omlaag te brengen. Het overzicht pretendeert niet compleet te zijn, maar u alleen op ideeën te brengen of te bevestigen dat u al aardig op weg bent energie te besparen. U kunt het overzicht downloaden op onze website rhedensdorpsbelang.nl.

Sinterklaasintocht
Ook dit jaar hebben wij meegedaan aan de organisatie van het Sinterklaasfeest in het dorp.

Complimenten aan de “handjes” van RD
We lichten er enkele uit. Sinds vele jaren kunnen we rekenen op hulp van onze leden. Kyra Meeuwissen bijvoorbeeld, die al jaren onze vaste postbode is voor het rondbrengen van onze post. Zij onderhoudt ook de gedenksteen aan het meester B. Van Leeuwenplein.

Gerry van Haren, die onlangs voor haar jarenlange activiteiten in ons dorp onlangs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerry regelt voor ons het printwerk.

Fons Rengers en Chris van Zwam ondersteunen RD – nadat zij jaren geleden waren gestopt als co-voorzitters- nog steeds. Zij zijn – als ereleden – onze flexibele schil, waar we altijd een beroep op konden en kunnen doen. Ze zijn nog steeds betrokken bij diverse ontwikkelingen in- en voor het dorp.

Het bestuur van Rhedens Dorpsbelang wenst u en uw naasten een fijn kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2024 !

De originele versie van de nieuwsbrief is via onderstaande link te downloaden.