Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Komt u ook naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering van

belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang?

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang is op:

Woensdag 17 april 2024

Locatie: Zaal Ons Huis aan het Meester B. van Leeuwenplein 3 – Rheden

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Tijdens de vergadering legt het bestuur van Rhedens Dorpsbelang (RD) verantwoording af aan de leden over de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar (2023). Er is veel gebeurd, zo is er nu een plan voor het voormalig Rhederhof en zijn er door de Dorpsschouw een aantal knelpunten opgelost. Verder zijn we betrokken geweest bij heel veel onderwerpen die ons dorp aangaan. Al onze activiteiten en de financiële verantwoording staan beschreven in ons jaarverslag dat via de mail vooraf aan de leden wordt toegestuurd of aan huis bezorgd.

Wethouders te gast
Ieder jaar hebben we na het officiële gedeelte een thema of een gast. Dit jaar zijn dat wethouders Gea Hofstede (zij is onze dorpswethouder en heeft o.a. de portefeuilles volkshuisvesting en WMO) en Paul Hofman (hij heeft o.a.de portefeuilles ruimtelijke ordening en natuur).

We hebben hen gevraagd om ons bij te praten over de stand van zaken van diverse ruimtelijke plannen in ons dorp, zoals het terrein Haveland, sociale werkplaats en uitbreiding van het woonwagenkamp, masterplan Veluwezoom en de uitbreiding van Albert Heijn. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Drankje na afloop
Na de vergadering en de gastsprekers is er gelegenheid nog wat na te praten en wordt u een drankje aangeboden.

Nieuwe leden zijn welkom
Wij zijn actief in het belang van het hele dorp en zouden graag zien dat meer dorpsbewoners/huishoudens lid zijn van onze vereniging. Bent u nog geen lid, dan bent u welkom en nodigen we u uit om lid te worden. Dat kan op deze website of ter plekke voorafgaand aan de vergadering.

Bent u anderszins geïnteresseerd en wilt u de vergadering bijwonen: dan zouden we het op prijs stellen dat u zich aanmeldt via info@rhedensdorpsbelang.nl

Heeft u nog vragen of wilt u met ons in contact komen? Neem dan gerust contact op met het bestuur.

Wij kijken uit naar uw komst!

Het bestuur van Rhedens Dorpsbelang

Voor contact: info@rhedensdorpsbelang

Website: rhedensdorpsbelang.nl